معرفی منطقه مغان

معرفی منطقه مغان

  دشت مغان از سه شهر گرمی،بیله سوار و پارس آباد تشکیل شده است و در شمال استان اردبیل قرار دارد. در میان شهرهای مغان ، پارس آباد بدلیل رونق کشاورزی گوی سبقت را از دو شهر دیگر ربوده. هم اکنون شرکتهای بزرگی همچون کشت و صنعت و دامپروری مغان و شرکت پارس در این