پزشکی در بیمارستان ارس پارسآباد خود را چغندر می پندارد

پزشکی در بیمارستان ارس پارسآباد خود را چغندر می پندارد

آراز نگار؛ شغل شریف پزشکی برای سلامت و نجات جان انسان ها بوده و اگر به مطب پزشکان و بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه کنیم با پزشکان دلسوز و تلاشگر مواجه می شویم که زحماتشان قابل تقدیر و ستایش است. هر از گاهی در بین این تلاشگران جان انسان ها با افرادی مواجه می