پیام تبریک پروانه رضاقلیزاده-مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بمناسبت روز قلم

پیام تبریک پروانه رضاقلیزاده-مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بمناسبت روز قلم

بسمه تعالی امام خمینی(ر ه): این قلم ها که در دست شماست، در محضر خداست. آراز نگار ،خداوند متعال در قرآن مجید، افزون بر آن که نام سوره ای را «قلم» می نهد، تا آن جا برای این موضوع به ظاهر کوچک اهمیت قایل است که به آن و آن چه با آن نوشته می