ملاقات پدرام صنعتی با وزیر ارتباطات

ملاقات پدرام صنعتی با وزیر ارتباطات

آراز نگار؛ سر آغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یکسر خطاست به نام خداوند بخشایش گر مهربان با عرض سلام و ادب محضر مردمان فهیم و شریف شهرستان پارس آباد مغان احتراماً به استحضارتان می رسانم اینجانب پدرام صنعتی کوچک ترین عضو جامعه دشت مغان بر حسب عدم رضایت بخش بودن