تدبیر دولت در سرمای اردبیل یخ زده است

تدبیر دولت در سرمای اردبیل یخ زده است

تدبیر دولت در سرمای اردبیل یخ زده است عنوان یادداشتی است که مهران عقلمند خبرنگار اردبیلی آن را در پایگاه خبری‌تحلیلی آراز نگار نوشته است به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی آراز نگار ، چند روز پیش مطلبی در خصوص سرمایه گذاری کلان در استانهای شمالی کشور مشاهده کردم”سرمایه گذاری ۱۶ هزار میلیارد تومانی در سه استان