تقویت اقتصاد مرز نشینان و توسعه گردشگری مورد تاکید ما است

تقویت اقتصاد مرز نشینان و توسعه گردشگری مورد تاکید ما است

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به تقویت اقتصاد مرز نشینان و توسعه گردشگری منطقه تاکید کرد و گفت: مرز ایران و جمهوری آذربایجان امن ترین مرز کشور است به گزارش آراز نگار به نقل از ایسنا، سردار قاسم رضایی در جریان سفر به شهرستان پارس آباد مغان در جمع خبرنگاران اظهار کرد : ایران و