منفور ماندن فرهنگ سازی در پارسآباد مغان

منفور ماندن فرهنگ سازی در پارسآباد مغان

به گزارش آراز نگار ؛ طباطبایی در اولین مجمع سلامت شهرستان پارس آباد اظهار کرد: فرهنگ سازی سنگ زیرین هر مسئله است و اگر مسائل فرهنگی هر جامعه ای رفع نشود جامعه به سوی پیشرفت نخواهد رفت. 🔹 وی افزود: بسیاری از مشکلات به وجود آمده در جامعه به موضوع فرهنگ سازی باز می گردد