احتمال سرریز سد ارس وجود دارد

احتمال سرریز سد ارس وجود دارد

آراز نگار : مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اعلام اینکه یک میلیارد و 150 میلیون متر مکعب از ظرفیت مخزن یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعبی سد ارس پر شده است، گفت: احتمال سرریز آب این سد وجود دارد.؛