مدرسه قره قباق پارسآباد ، پیشرو در نصب بخاری های استاندارد و هوشمند

مدرسه قره قباق پارسآباد ، پیشرو در نصب بخاری های استاندارد و هوشمند

به گزارش آراز نگار ، مدرسه قره قباق پارساباد، پیشرو در نصب بخاری های استاندارد و هوشمند « ساعتی پس از آن آتش سوزی هولناک ، خیابان پر از جمعیت شد. خانواده‌های نگران برای پیدا کردن فرزندانشان به این سو و آن سو می‌دویدند. بچه‌ها که به مدرسه‌ای نزدیک محل آتش سوزی منتقل شده بودند