حذف قانون تبعیض‌آمیز برای نامزدهای انتخابات مجلس

حذف قانون تبعیض‌آمیز برای نامزدهای انتخابات مجلس

آراز نگار / نمایندگان مجلس امروز بند مربوط به سابقه نمایندگی به عنوان معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات را حذف کردند. پیش از این کارشناسان نسبت به این بند از قانون انتقاد داشتند و آن را نوعی تبعیض بین نمایندگان و سایر نامزدها عنوان می کردند. به گزارش ایسنا، ماده ۱۲ طرح