تکاپوی فرماندار و مسولین شهرستان مرزی پارسآباد در استقبال از مسافران نوروزی و محل اسکان مسافران +عکس

تکاپوی فرماندار و مسولین شهرستان مرزی پارسآباد در استقبال از مسافران نوروزی و محل اسکان مسافران +عکس

پایگاه خبری آراز نگار ;بازدید فرماندار شهرستان پارس آباد از محل اسکان نوروزی فرهنگیان در سطح شهر   بازدید فرماندار شهرستان پارس آباد از هتلها و رستورانها و مسافرخانه های شهرستان و تاکید بر میهمان نوازی و تکریم مسافران و ثبت خاطره خوش در ذهن آنها از شهرستان زرخیر پارس آباد   مانور امداد و