توزیع ۸۵ درصد سود به ازای هر سهم ۷۵۰ ریال

توزیع ۸۵ درصد سود به ازای هر سهم ۷۵۰ ریال

مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ در سالن جلسات مهمانسرای شرکت با حضور سهامداران تشکیل شد. و سهامداران برنامه های سال ۱۳۹۸ تصویب کردند. در این مجمع سیف الله اسداللهی  به عنوان رئیس مجمع، دکترقربانی و صمد بهزاد به عنوان ناظر،