برگزاری آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) برای اولین بار در پارس آباد مغان

برگزاری آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) برای اولین بار در پارس آباد مغان

به گزارش پایگاه خبری آراز نگار ، همزمان با سراسر کشور آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) به میزبانی موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی پارس آباد مغان برگزار شد. این آزمون که با موافقت سازمان سنجش آموزش کشور برای اولین بار در شهرستان مرزی پارس آباد مغان برگزار شد، ۳۲۰ داوطلب از شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و