راهنمایی و رانندگی و معضل ترافیک شهر پارسآباد مغان

راهنمایی و رانندگی و معضل ترافیک شهر پارسآباد مغان

ترافیک یکی از مشکلات اجتماعی در شهرها بشمار می رود و ناشی از عوامل مختلف می باشد، احتمالا وجود وسایل نقلیه کم در سالیان گذشته باعث شده تا وجود چنین مشکلی چندان احساس نشود. شاید برای شما هم اتفاق بیافتد که در برخی از ساعات روز در ترافیک شهری مانند پارس آباد برخورد کنید، در

قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در ترکیه

قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در ترکیه

به دنبال قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول شاهد بودیم که رسانه های ترکیه با ارائه قطره چکانی اطلاعات یک گام از تمام سیاست مداران جلوتر بودند ،برای بررسی چرایی و ماهیت این موضوع به نقش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در مفاهیم و متن سیاست خارجی این کشورپرداخته ایم و اساسا به این