شرکت ملی پارس می تواند محصولات استراتژیکی کشور را تامین کند

شرکت ملی پارس می تواند محصولات استراتژیکی کشور را تامین کند

به گزارش پایگاه خبری آراز نگار ; عباس کشاورز معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در بازدید از شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس گفت: امروزه در کشور باید با تکیه بر رونق تولید داخلی برای تامین محصولات استراتژیکی گام برداریم و شرکت ملی پارس در این امر مهم نقش بسزایی دارد.