کشت و صنعت پارس؛ پرقدرت تر و موفق تر از همیشه +عکس

کشت و صنعت پارس؛ پرقدرت تر و موفق تر از همیشه +عکس

این شرکت کشت و صنعت در سال 1366 با مشارکت بانک ملی تأسیس شده و تاکنون فراز و نشیب های مختلفی را تجربه کرده است. در حال حاضر 51 درصد سهام شرکت متعلق به بانک ملی ایران و 49 درصد سهام در اختیار شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان است.؛