میزبانی همایش اکو؛ سکوی پرتاب اردبیل به سوی توسعه

میزبانی همایش اکو؛ سکوی پرتاب اردبیل به سوی توسعه

این روزها اردبیل به همت اتاق بازرگانی اردبیل مهیای میزبانی بزرگ از نمایندگان کشورهای عضو اکو برای برپایی دومین همایش نمایشگاه بین المللی است که فرصتی مغتنم و سکوی پرتابی برای توسعه با جذب سرمایه گذاران خارجی در استان محسوب می شود. استان اردبیل دارای ظرفیت های چشمگیری برای جذب سرمایه گذار است اما آمار