آخرین وضعیت “زپارس” و اثر خنثی تحریم ها بر همکاری با شرکت فرانسوی

آخرین وضعیت “زپارس” و اثر خنثی تحریم ها بر همکاری با شرکت فرانسوی

  به گزارش آراز نگار : سومین عرضه اولیه سال ۹۷ در ۲۱۲ هزار کد معاملاتی مالک “زپارس” چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷، تعداد ۳۲میلیون و ۵۳۴ هزار سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با نماد”زپارس” به روش ثبت سفارش عرضه اولیه شد.به گزارش روابط عمومی بورس تهران، چهارشنبه