اختلاف آمریکا و ایران برای دوحه ناخوشایند است

اختلاف آمریکا و ایران برای دوحه ناخوشایند است

 محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر پنجشنبه شب در یک کنفرانس خبری در رم پایتخت ایتالیا گفت: اختلاف میان آمریکا و ایران، دوحه را در موضع ناخوشایندی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی «گفت‌وگوهای مدیترانه‌ای» ایتالیا به رم سفر کرده است