معامله کشت‌و صنعت‌ مغان در حال فسخ است

معامله کشت‌و صنعت‌ مغان در حال فسخ است

به گزارش پایگاه خبری آراز نگار ؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که برنده مزایده کشت و صنعت مغان از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بوده است! ناصر سراج با اشاره به تخلفات در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های