“جعفری” برای مناظره با “اعلمی” و “محمدی” اعلام آمادگی کرد

“جعفری” برای مناظره با “اعلمی” و “محمدی” اعلام آمادگی کرد

بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی حاشیه های مختلفی از سوی منتقدان این موضوع در خصوص قیمت کارشناسی واگذاری مطرح شد که اکبر اعلمی نماینده ادوار تبریز در مجلس شورای اسلامی و اروجعلی محمدی مدیر عامل سابق کشت و صنعت مغان از جمله این منتقدان سرسخت به شمار می روند.؛
پافشاری نزدیکان دولت به واگذاری کشت و صنعت مغان!

پافشاری نزدیکان دولت به واگذاری کشت و صنعت مغان!

وقتی طرح واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی مطرح شد ، در همان اول ماجرا موافقان و مخالفان مواضع خود نسبت به این واگذاری را اعلام کردند. 🔹اکبر بهنامجو استاندار اردبیل۱۳ مرداد ماه امسال در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص گفت: متأسفانه برخی افراد در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان