شمال استان اردبیل در مسیر توسعه سلامت

شمال استان اردبیل در مسیر توسعه سلامت

  آراز نگار؛  در آستانه چهلمین سالگرد بهار انقلاب اسلامی مردم ایران، مژده افتتاح بیمارستان شهدا در دهه فجر امسال به نقل از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، دورنمای روشن، از آینده بهداشت و درمان منطقه ترسیم نموده است و همگان را به رفع چالشهای موجود و حل بخش اعظمی از مشکلات کوچک