۷۳ مددجوی بهزیستی در بیله سوار شاغل شدند

۷۳ مددجوی بهزیستی در بیله سوار شاغل شدند

به گزارش ایرنا، دکتر بهزاد ستاری روز پنجشنبه در آیین افتتاح یک باب مهد کودک در بیله سوار افزود: در راستای اجرای طرح تامین مالی خرد نیز با همکاری موسسه تاک تاکنون ۴۷گروه تشکیل شده......؛