نگاهی ظریف به نشان «ظریف»!

نگاهی ظریف به نشان «ظریف»!

آراز نگار؛ نشان جدیدی که در روز بازدید رئیس جمهور از وزارت خارجه و نشست خبری وزیر خارجه کشورمان روی کت دکتر ظریف بود، از دید کاربران فضای مجازی دور نماند و درباره آن بحث و گفت وگو کردند. یکی از دلایلی که این موضوع برای کاربران جالب بوده، رعایت اصول و ریزه کاری های

ارزیابی چند جانبه گرایی در پارادایم محمد جواد ظریف #تحلیل از دکتر رضا صولت

ارزیابی چند جانبه گرایی در پارادایم محمد جواد ظریف #تحلیل از دکتر رضا صولت

آراز نگار؛نگاه ظریف در مقابل کانون خاورمیانه گراها معتقد به بازتولید ایران از طریق چند جانبه گرایی و پذیرنده قواعد مسالمت آمیز در جامعه بین المللی بود ،نگاه ظریف غافل از پارادایم های نظام بین الملل بود .کما اینکه در قضیه برجام شاهد بودیم قواعد حاکم مبتنی بر انگاره های نظام بین الملل بود ،و