بهنام شیری: آقایان مسئول قول اهدای زمین دادند، اما عمل نکردند

بهنام شیری: آقایان مسئول قول اهدای زمین دادند، اما عمل نکردند

نائب قهرمان پرتاب دیسک آسیا گفت: براي رسيدن به اين جايگاه زحمات زيادي را متحمل شده ام و دوست دارم روحيه ورزشكاران و علاقه مندان اين رشته ورزشي با مشاهده من افزايش يابد نه اينكه از بي توجهي و عدم حمايت مسئولان روحيه خود را از دست دهند. ؛