آیا شما سبد کالا می گیرید؟ / جزئیات جدید طرح سبد کالای دولت

آیا شما سبد کالا می گیرید؟ / جزئیات جدید طرح سبد کالای دولت

پایگاه خبری آراز نگار :محمد شریعتمداری در هفته گذشته درباره جزئیات این بسته حمایتی گفت:برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته های حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه های هدف پرداخت خواهد شد. محمد شریعتمداری افزود:بسته