مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان پارس آباد به اتمام رسید

مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان پارس آباد به اتمام رسید

به گزارش آراز نگار؛ علیرضا محبی رئیس اداره ورزش و جوانان پارس آباد خبر داد: مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان پارس آباد که در سه بخش ، مرکزی ، اصلاندوز و مغانسر برگزار شد با مشخص شدن تیم های قهرمان به پایان رسید رئیس اداره ورزش و جوانان افزود ؛ مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان