بیکاران عصا به دست اردبیل تا ۲۰ سال آینده پشتوانه سالمندی ندارند

بیکاران عصا به دست اردبیل تا ۲۰ سال آینده پشتوانه سالمندی ندارند

در حالی که مسئولان می‌گویند متجاوز از ۶۵ هزار بیکار در استان اردبیل وجود دارد، تکلیف وضعیت معیشتی این افراد در دوران سالمندی نامشخص و فاقد برنامه است. به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاردبیل، برای برنامه ریزان استانی که در تمامی محورهای توسعه خود با مشکلات و کمبودها مواجه است، رفع بیکاری درد جانکاهی شده است.

جناب استاندار، زمغان بی خبرت می بینم!

جناب استاندار، زمغان بی خبرت می بینم!

  آراز نگار؛ جناب بهنامجو ی عزیز ، از آنجایی که جنابعالی را فاقد مشاورانی توانمند و همه چیز گوی مجیزناگوی می دانم، اجازه می خواهم با جاروب انصاف، شمه ای از تبعیضات و اجحافات انجام گرفته در مورد شمال استان را بدون هیچ لاپوشانی با کمال صراحت و صداقت به عرض برسانم هرچند به