اختلافی که دودش به چشم مسکن مهری های پارس آباد می رود/متقاضیان :پول هایمان در حساب مسکن مهر است ،اما خانه ای تحویل ندادن

اختلافی که دودش به چشم مسکن مهری های پارس آباد می رود/متقاضیان :پول هایمان در حساب مسکن مهر است ،اما خانه ای تحویل ندادن

متقاضیان مسکن مهر فاز 2 پارس آباد که چند سال پیش و به امید پیدا کردن سقفی برای زندگی در صف‌های طولانی ایستادند و برای خانه‌های مهر نام نویسی کردند حالا نه راه پیش دارند و نه راه پس!؛