الکس نوری به تراکتور نزدیک شد

الکس نوری به تراکتور نزدیک شد

لکساندر نوری سرمربی سابق تیم وردربرمن یکی از گزینه های اصلی سرمربیگری تیم تراکتورسازی است که مذاکرات خوبی را با زنوزی انجام داده است؛