الگوی انتخاباتی ترامپ چه کسی است؟

الگوی انتخاباتی ترامپ چه کسی است؟

ترامپ با الگوبرداری از نیکسون در اعتراضات 1971، در پاسخ به تظاهرات شهر پورتلند، گارد ملی را در این شهر مستقر کرد. اقدامی که با واکنش هایی زیادی روبرو شد. ؛
مردم بیروت بعد از انفجار (عکس)

مردم بیروت بعد از انفجار (عکس)

مردم بیروت زخمی و عزادار کشته های انفجار سه شنبه هستند. خانه ها خراب و خیابان ها خراب و زندگی ها خراب و کودکان ترسیده و ذهن ها در شوک. ؛