انتقاد نماینده اردبیل از بی توجهی به مشکلات کشاورزان

انتقاد نماینده اردبیل از بی توجهی به مشکلات کشاورزان

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم توجه به وضعیت کشاورزان گفت: با ادامه این وضعیت، کشاورزان زمین های کشاورزی را با محصولات شخم می زنند و این فاجعه ای تمام عیار و لگدمال کردن تولید در سال جهش تولید است.

خبر مهم

۹۵ درصد بذر ذرت کشور در مغان تولید می‌شود
قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی: ؛

۹۵ درصد بذر ذرت کشور در مغان تولید می‌شود

قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با ظرفیت‌های کشاورزی که در شمال استان اردبیل وجود دارد ۹۵ درصد از بذر ذرت کشور در منطقه مغان تولید می‌شود.؛

عکس